עיקרי השולחן – הלכות תפילה, נשיאת כפים ובית כנסת

35.00

עיקרי השולחן – הלכות תפילה, נשיאת כפים ובית הכנסת

בס"ד הופיע כרך חדש בסדרה הנודעת רבת המכר "עיקרי השולחן",
ללימוד ההלכה בשיטה יחודית מאירת עיניים – המקלה על הזכרון.

עיקרי השולחן (כרך ה') – הלכות תפילה, נשיאת כפים ובית כנסת

ובו סיכום בהיר ותמציתי – מהמקורות בגמרא עד לפסיקת ההלכה,
והכנה מצויינת ללומדים לקראת בחינות הסמכה, ולרבנים ללמד הלכות אלו.

קובץ דוגמא להורדה

שער עיקרי השולחן תפילה וביהכנ''ס

Download

שער עיקרי השולחן תפילה וביהכנ''ס

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן פט - זמן התפילה

Download

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן פט - זמן התפילה

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן צ - מקום הראוי לתפילה

Download

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן צ - מקום הראוי לתפילה

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן צד - שיכוון פניו כלפי ארץ ישראל

Download

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן צד - שיכוון פניו כלפי ארץ ישראל

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן קח - חיסר תפילה, מתי יש לה תשלומין

Download

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן קח - חיסר תפילה, מתי יש לה תשלומין

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן קי - תפילת הדרך

Download

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן קי - תפילת הדרך

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן קכד - דין חזרת הש''ץ ועניית אמן

Download

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן קכד - דין חזרת הש''ץ ועניית אמן

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן קכח - דיני נשיאת כפיים - כהנים

Download

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן קכח - דיני נשיאת כפיים - כהנים

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן קנ - הל' בית הכנסת

Download

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן קנ - הל' בית הכנסת

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן קנג - הל' בית הכנסת

Download

עיקרי השולחן הל' תפילה - סימן קנג - הל' בית הכנסת

חדש