15 שנה אני בכוללים והיה לי פחד להיבחן ברבנות עד שהכרתי את "עיקרי השולחן"

15 שנה אני בכוללים והיה לי פחד להיבחן ברבנות

עד שהכרתי את "עיקרי השולחן"

ח אלול תשפ"ב

לכבוד הרב משה כהן שליט"א

ברצוני להודות לרב על החיבור הנפלא עיקרי השולחן

אני ברוך ה אברך שלומד הלכה קרוב לחמש עשרה שנה – ותמיד היה לי את הפחד הזה להיבחן ברבנות 

הדברים כאילו לא היו מסודרים לי בראש והכל היה נראה לי קשה

ללכת ולהיבחן על חומר שלם  שלמדתי כמה חודשים

עד שזכיתי להכיר את עיקרי השולחן שעשה לי סדר בראש

ופתאום אני מגלה שהכל קל אני מספיק לחזור על חומר שלמדתי כמה חודשים בשלושה ימים

והכל בזכות הסיכום הנפלא שלכם.

 

כשסיפרתי לאברכים בכולל על הספר הם רכשו אותו

והמשפט ששגור בפיהם תמיד זה: "אין ולא יהיה כמו עיקרי השולחן"

באב האחרון ניבחנתי בפעם הראשונה

 

משה דדון באר-שבע