שרי האלף: למעלה מ1000 כוללים והיכלי תורה שהתעטרו בספרי עיקרי השולחן