"ספרי הלכה מצוינים "עיקרי השולחן" – ללומדים למבחנים ברבנות, שזכתה להתפרסם בארץ ובעולם"

"ספרי הלכה מצוינים "עיקרי השולחן" – ללומדים למבחנים ברבנות, שזכתה להתפרסם בארץ ובעולם"

[מדברי הרב הגאון יוסף אליהו שליט"א – ראש כולל "דרכי הוראה לרבנים"

מיסודו של הראשל"צ הגר"מ אליהו זצוק"ל]

 

ב"ה, ד' תמוז תשע"ט

 

הריני בא בשורות אלו להמליץ טוב אודות הרב משה כהן שליט"א אשר הוא מחשובי תלמידי בית מדרשנו, "דרכי הוראה לרבנים" מיסודו של מו"ר אבי מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל.

הרב הנ"ל למד ונבחן בהצלחה על 12 בחינות במבחני הרבנות הראשית לישראל. כמו כן הוא נבחן וקיבל תעודה לעריכת חופה וקידושין מהרב הגאון רבי יעקב פרץ שליט"א.

הרב הנ"ל לומד במוסדותינו כבר שנים רבות, ויראתו קודמת לחוכמתו, ממשיך לימודי הלכה בבית מדרשנו ועושה חיל בלימודו.

בנוסף לכך זכה לחבר סדרת ספרי הלכה מצוינים בשם "עיקרי השולחן", לרבנים ואברכים הלומדים למבחנים ברבנות, שזכתה להתפרסם בארץ ובעולם.

ע"כ הריני ממליץ עליו שהוא ראוי לכושר רב עיר.

 

בכבוד רב

הרב יוסף אליהו

ראש בית המדרש