"מקים עולה של תורה – בסדרת ספריו המצוינים "עיקרי השולחן"

"מקים עולה של תורה – בסדרת ספריו המצוינים 'עיקרי השולחן"'

[מדברי הגאון רבי בניהו דיין  שליט"א – אב"ד "דרכי הוראה לרבנים" ומח"ס שו"ת "דברי בניהו"]

 

בס"ד, ד' תמוז תשע"ט

 

לכבוד הרבנים הראשים לישראל

הגאון הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א והגאון רבי דוד לאו שליט"א.

 

הנני להמליץ על הרב הגדול מעוז ומגדול רב פעלים לתורה ולתעודה,

מקים עולה של תורה בשיעוריו ברבים בהלכה, וכן בסדרת ספריו המצוינים בהלכה "עיקרי השולחן" על הל' איסור והיתר, נדה, ביקור חולים ואבלות ועוד, הרה"ג רבי משה כהן שליט"א

אשר לומד בבית מדרשנו "דרכי הוראה לרבנים" בירושלים והוא מהמצוינים שבחבורה,

אשר נבחן מטעם הרבנות הראשית לישראל על שנים עשר נושאים, ועבר את המבחנים בהצלחה,

וע"כ ראוי הוא לקבל כושר לרב עיר.

 

הנני לברכו שלא תצא תקלה מתחת ידו ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח להגדיל תורה ולהאדירה, מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא. ויתברך בכל מילי דמיטב ממקור הברכות, אכי"ר

 

 

 

בברכת התורה

בניהו דיין

ראש כולל ואב"ד דרכי הוראה לרבנים

ומח"ס שו"ת דברי בניהו, שלשים וחמשה חלקים

רב ומו"ץ פעיה"ק ירושלים תותב"א