"כת"ר אינו צריך להציג תעודת זהות, תורתו מכרזת עליו בכל אתר"

"כת"ר אינו צריך להציג תעודת זהות, תורתו מכרזת עליו בכל אתר"

[מדברי הגאון רבי אהרן זכאי שליט"א – ראש מוסדות "אור יום טוב", ומחברם של למעלה מ-100 ספרים בלע"ר]

ב"ה, ט"ו תמוז תשע"ד

לכבוד

ידידינו היקר והנעלה, המפורסם לשם טוב ולתהילה,

רב פעלים לתורה ולתעודה חריף ובקי עצום

משנתו קו ונקי מאיר עיני ישראל בספריו [עיקרי השולחן] הקדושים והמיוחדים

הגאון הגדול מעוז ומגדול כמוהר"ר משה כהן שליט"א

 

שלום רב,

 

נבצר ממני להשתתף בשמחה הגדולה על הוצאת הספר היקר, אבל לבי עמכם.

וכת"ר שליט"א אינו צריך להציג תעודת זהות וכבר תורתו מכרזת עליו בכל אתר.

 

הספר הקודם בענייני טהרת המשפחה אפשר לומר לא בא כבושם הזה, בקיאות, חריפות, ישרות וכו' וכו'.

 

אשרי ההורים שזכו לבן כזה, אשריה הרבנית של כבודו שזכתה לבעל עצום שכזה, והן עתה בא בשנית ספר חדש על הלכות ביקור חולים ואבלות.

 

אשריו ואשרי חלקו של כבודו שמזכה את עם ישראל בספרים מיוחדים מלאים זיו ומפיקים נוגה,

ואין ספק שכב' זכה לכל זה עקב מידותיו הטהורות וענוותו המיוחדת

וכמו שכתב הרב החיד"א זצ"ל על מרן הבית יוסף שזכה לחבר את חיבורו עקב ענוותו.

 

יהי רצון שכת"ר שליט"א יזכה עוד ועוד לחבר ספרים יקרים וחשובים להאיר את עיני ישראל בתורה ויראה, בבריאות איתנה ונהורא מעליא, יחד עם נוות ביתו הרבנית החשובה תחי' בשובע שמחות וכל מילי דמיטב, אמן.

 

 

בברכת התורה

אהרן זכאי

ראש מוסדות אור יום טוב