תודה ענקית על "עיקרי השולחן" – אילו פינו מלא שירה כים – אין אנו מספיקין להודות

 

בס"ד, ח' טבת תשע"ד

תודה ענקית !!!!!!!

לכבוד הרב משה כהן שליט"א

וצוות הת"ח שעמו!!!

 

רצינו להודות מקרב לב על עבודתכם הנפלאה בספר על הלכות נדה, שהיו לנו לעיניים בתקופת החזרות וההכנה למבחן השבוע, ובפרט בשבוע האחרון שקודם למבחן קבענו לימוד רק בספר "עיקרי השלחן", אמנם לא לקח לנו 14 שעות ככתוב בספר, אלא כ-30 שעות, אבל בזכות זה עברנו את המבחן בעז"ה, בתור אברכים שהשקיעו בחומר למעלה משנה וחצי לימוד מעמיק, רק אז אפשר להבין את עוצמת העבודה שנעשתה בספר, פישוט הקטעים הארוכים בב"י ובפת"ש, תמצות חומרים מסובכים, ומעל הכל הכותרות והגדרת הנושאים, אילו פינו מלא שירה כים… אין אנו מספיקין להודות.

 –

רצינו להתחיל ללמוד הלכות שבת, והחברותא אומר לי, אבל אין ע"ז "עיקרי", איך נלמד??????

מודים ומעריכים

אברהם ראובני             מרדכי חגירה

כולל "גן-רווה"

בראשות הרב יצחק מעלם שליט"א

ביתר עילית