רואים את כל הכוחות שהכנסתם לספר "עיקרי השולחן" – הרב קליין – אנטוורפן בלגיה

מאת הרב אלעזר קליין – אנטוורפן בלגיה

בס"ד, ט"ז טבת תשע"ז

אחר שעברתי על רוב הלכות נדה ועמלתי שעות על גבי שעות היה חבר אחד שהציע לי לקנות את ספרכם היקר לשינון וחזרה עיקרי השולחן. 

ועשיתי כדבריו וברצוני להגיד לכם שלא מצאתי שום ספר מסכם אשר מגיע לעקביו ופשוט הוא שרואים רוב הכוחות אשר הכנסתם לספר.

וכעת בשהותי בארץ ישראל לביקור נכנסתי וקניתי גם על חלק מליחה ובשר וחלב אשר כנראה שיהיה לי גם לעזרה וסיוע בעת החזרה.

חיילכם לאורייתא ואשריכם שזכיתם בטוח אנו שזכות לימוד התורה של כלל ישראל יעמוד לימינכם שעוד רבות בשנים תזכו לחסות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.

אלעזר קליין 

אנטוורפן בלגיה