התחברנו ממש לספר ולשיטת הסיכום בעיקרי השולחן

התחברנו ממש לספר ולשיטת הסיכום [בעקרי השולחן – הל' נדה]

בשבוע האחרון ממש למדנו רק את הספר בחברותא

בכולל לערך 4 פעמים מכריכה לכריכה ממש

ברוכים תהיו.

אנחנו מכולל צאנז בקרית צאנז נתניה. 400 אברכים….

יש באוצר ספרים את הכרך של נידה כמדומני 2 כרכים.  אבל קנינו פרטי אני והחברותא בשביל לסמן דברים וכו .

לא מקובל אצלינו כל כך לעשות מבחני רבנות.

 

אבל החברותא ואני אוהבים אתגרים וזה היה חוויה מיוחדת ונתן לנו חשק להיבחן גם שבת שעכשיו המסגרת שלנו בכולל התחילה. (אנחנו במסגרת מהירה ואנחנו עושים חזרות לבד לקראת המבחן)

אחרי זה איסור והיתר. מבחני הרשות נעשה על מה שיש עיקרי השולחן…

 

התחברנו ממש לספר ולשיטת הסיכום ובשבוע האחרון ממש למדנו רק את הספר בחברותא בכולל לערך 4 פעמים מכריכה לכריכה ממש. כל האברכים שעברו על ידינו נתנו הצצה וכולם ממש התפלאו מהשיטה הנפלאה שלכם.

גם דיברתי ביום רביעי עם הרבנית והבעתי את הערכה העצומה שהספר עזר לי.

תבורכו ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה

אבירמי דיוד

כולל קרית צאנז נתניה