מבקש לזכות את הכולל בספרי עיקרי השולחן – שעשו מהפך והביאו לתועלת גדולה

בס"ד, אדר א' תשפ"ב

לכבוד הרב משה כהן שליט"א

שלום וברכה.

 

אני בוגר דרכי הוראה לרבנים, ומבקש להודות על סדרת הספרים

שעזרה וסייעה לי רבות בסידור הדברים לקראת המבחן.

 

אני כיום גר בעפולה [גבעת המורה], ומבקש לזכות את חבריי לכולל ג"כ בספרים החשובים

שעשו מהפך והביאו תועלת גדולה בסיכום הסימנים גם בלי קשר למבחני הרבנות.

 

כפי שבוודאי ראית ברשימות, כבר לקחתי מהכניסה לביהמ"ד את ה'תלמודו בידו' החדשים.

אבקש אם אפשר להזמין לביהמ"ד גם את שאר ספרי המפעל היקר.

תזכו למצוות

שמעון ישראל וויינשטיין