לאחר 5 כשלונות, הצליח בבחינה בפעם ה-6 בזכות "עיקרי השולחן"

לאחר 5 כשלונות, הצליח בבחינה בפעם ה-6 בזכות "עיקרי השולחן"!

 

בס"ד, תשע"ה

לכבוד הרב משה כהן שליט"א

לאחר שנבחנתי כ-5 פעמים ברבנות באיסור והיתר ולא הצלחתי,

הגיע ספרו של כבודו [עיקרי השולחן] לידי ופשוט קיבלתי סדר בדברים ובהלכה והספר עזר לי מאוד וב"ה הצלחתי בבחינה ב80%, וממש תליתי  את ההצלחה בספר.

יהי רצון שתמשיכו לחבר ספרים ולזכות את הרבים אמן!

בברכה – מ. ג.