כל התלמידים כאן חוזרים למבחן מהספר "עיקרי השולחן" – וממש נהנים

כ"ב סיון תשע"ו

 

מכתבו של הרה"ג רבי משה פרזיס שליט"א  – ראש כולל "יביע אומר" בחולון

[על הספר "עיקרי השולחן"]

 

הספר על הלכות נדה הינו זה מושלם אין מילים,

כל התלמידים כאן חוזרים למבחן מהספר הזה וממש נהנים!

 

[שאלה – מאיזה כולל אתם וכמה אברכים יש?]

 

[תשובה] כולל יביע אומר בחולון!

 

עבדכם ראש הכולל, יש לנו 17 אברכים, למדנו את החומר בעיון רב במשך שנה ושמונה חודשיים, וכעת האברכים חוזרים למבחן בה' באב מהספר הנפלא "עיקרי השלחן", רכשנו 20 עותקים לפני 5 חודשים!