השבוע נבחנתי – וברצוני להודות מקרב לב על הספר ה-מ-ד-ה-י-ם שלכם [עיקרי השולחן]

בס"ד

לכבוד

מערכת עיקרי השלחן שלומות ואור

השבוע נבחנתי בהלכות נידה וברצוני להודות לכם מקרב לב על הספר ה-מ-ד-ה-י-ם שלכם! 

הספר פשוט מעולה ועשיתי דרכו את החזרות. ברצוני להודות מעמקי לב על הספר הנפלא עיקרי השלחן. 

אני מתקשה לתאר את גודל התועלת שיש בספר הזה, הן לקראת המבחן של הרבנות, והן לקראת החלום הגדול שיהיו דברי התורה מחודדים בפינו.  

אני מוכרח לומר: לעשות חזרות עם הספר שלכם זה פשוט כיף. מתיקות של לימוד תורה ומתיקות של ידיעת התורה ומתיקות זכירתה של הסוגיה בצורה מסודרת ובהירה.

גם של השיטות הבסיסיות בדברי רבותינו הראשונים, גם של פסיקת השו"ע והרמ"א, וגם של ההערות המרכזיות בדברי ש"ך וט"ז. 

אשריכם ואשרי חלקיכם. גם בישיבה בירוחם ראיתי עוד שני אנשים שנעזרו מאד בספר שלכם וראו ברכה גדולה בלימודם.

אני רק מברך אתכם (ובעצם… גם אותי…) שתוציאו במהרה גם על הלכות תערובות ובזה תזכו את עם ישראל בידיעת הלכות אלו באופן בהיר מובנה מסודר ומתוק.

שוב, תודה רבה רבה. והרבה הצלחה בהפצת התורה בהגדלת התורה ובהאדרתה … והתקיימות הייעוד הגדול של ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים. 

מחזק ידיכם,

שלומי שטינמץ.

ישיבת ירוחם