"אני יודע מה כתוב בכל עמוד בספר עיקרי השולחן"

בס"ד

"אני יודע מה כתוב בכל עמוד בספר עיקרי השולחן"

 

פעם ביקרתי בישיבת "תפארת שרגא" בשכונת בית וגן בירושלים, כששוחחתי עם אחד הלומדים הוא אמר לי: "אני יודע מה כתוב בכל עמוד בספר עיקרי השולחן".

 

ואין זה פלא – מכיוון שבחיבור "עיקרי השולחן" מושקעת חשיבה רבה בעריכה ויזואלית של הדינים שתקל על הזיכרון, ולכן פעמים רבות שמעתי מהלומדים ומהנבחנים בבחינות הסמכה לרבנות, שנזכרו ששאלה זו נמצאת בעמ' פלוני בספר וזו התשובה, ששאלה זו נמצאת בעמ' אלומני בספר וזו התשובה.

 

כיוצ"ב אירע לי לפני כ-10 שנים שנשאלתי שאלה מורכבת בהל' בשר בחלב, שהייתי צריך להשיב עליה לאלתר.

התייעצתי עם גיסי הרב הגאון רבי מאיר סייג שליט"א [רבה של העיר מעלות], לאחר שהשיב, שאלתי אותו – אתה בטוח שכך הדין?

ענה לי – "זה עיקרי השולחן מפורש"!